ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมประชุม Partners Meeti..
10-10-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมประชุม Partners Meeting ของ Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับสมรรถนะของครูสายวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเพื่อจัดก..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสต..
02-10-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ในการนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง มาจัดทำเป็นหลักสูตรระ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานมาตรฐานเจ้าหน้าที่ส..
26-09-2019 อ่านต่อ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner) ตามราชกิจจานุเบกษาฯและตามแนวทางใหม่และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินการตามมติบอร์ดเรื่..
25-09-2019 อ่านต่อ
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมประชุมหารือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้บริหารจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมห..
23-09-2019 อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมร่วมกับ นางกิตติยา คัมภีร์ ผอ.สถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความร่..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เตรียมรุกส่งมืออาชีพเสริ..
19-09-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เตรียมรุกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างมืออาชีพช่างเสริมสวย หลังได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้เข้ารับการประเมินแล้วเกือบ 2,000 คน นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันค..
"สคช. ต้อนรับ...มืออาชีพช่างผมฝั่งตะวันออกกว่า 200 คน เข้าสู..
16-09-2019 อ่านต่อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย จำนวน 245 คน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้..
12-09-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ (อ.กรอ.อศ. กลุ่มหอการค้าภาคกลาง)จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ โดย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี แล..


SITEMAP