ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดบ้าน เชิญสื่อมวลชนรับฟังบทบาทภารกิจ..
11-09-2019 อ่านต่อ
(วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานประชุม พร้อมสื่อมวลชนจากหลายแขนง เพื่อร่วมรับทราบบทบาทภารกิจการดำเน..
" สคช. ร่วมงาน SMART 4 FOOD TRUCK เติมเต็มความเป็นมืออาชีพ ..
04-09-2019 อ่านต่อ
" สคช. ร่วมงาน SMART 4 FOOD TRUCK เติมเต็มความเป็นมืออาชีพ ... ปั้นยอดขาย ขยายตลาด" นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงาน "SMART 4 FOO..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อส..
02-09-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน พิธีลงนามความร่วมมือฯ พร้อมมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ผ่านการประเมิน ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเค..
28-08-2019 อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวต้อนร..
งานสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2019
29-08-2019 อ่านต่อ
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๓ ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน Digital HR Forum 2019
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการป..
29-08-2019 อ่านต่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บุกภาคเหนือสุดแดนสยาม ประเมินสมรรถนะ Street Food ณ กาดวรุณ
TILOG-Logistics พลิกโฉมสู่โลจิสติกส์อนาคต "Transforming to L..
29-08-2019 อ่านต่อ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน TILOG-Logistics พลิกโฉมสู่โลจิสติกส์อนาคต "Transforming to Logistics of the future ASEAN Logistic Solution"
“Kick off เจ้าหน้าที่สอบมืออาชีพ ๔ ภูมิภาค, TPQI Examiners, ..
27-08-2019 อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาว จุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยส่วนงานประกันคุณภาพและส่วนงานความร่วมมือ จัดการประชุมเชิงรุก เพื่อรับข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best pr..


SITEMAP