ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา..
28-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 87 ปี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี การนี้ นายนพดล ปิยะตระภูมิ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบั..
Oualifications Frameworks and Recognition in the Digital Era..
26-06-2019 อ่านต่อ
คุณวุฒิวิชาชีพ โอกาสในการทำงานในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (2)
สคช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะท..
21-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)หรือ สคช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ” โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เป็นประธานเปิดการประชุม การนี้ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบ..
การประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2562 (สัญ..
19-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2562 (สัญจร) ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี
การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ..
14-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงานสัมมนาการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เพื่อแนะนำหลักการพิจารณาและการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ 8 ระดับ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริ..
18-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการศึกษาเอกชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิ..
"กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดชลบุรี ปรบมือขานรับ การประเมินฯ Stre..
16-06-2019 อ่านต่อ
"กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดชลบุรี ปรบมือขานรับ การประเมินฯ Street Food ชูมาตรฐาน เสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโ..
14-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 โดย ผอ นิธิ..


SITEMAP