ข่าวสารและกิจกรรม

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 อ่านต่อ
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ล..
26-07-2019 อ่านต่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ โดย ท่านนคร ศิลปอาชา ..
สคช. ร่วมกับ IITP จัดสอบ TOPCIT ที่ประเทศไทย
26-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ IITP (Institute for Information & Communication Technology) หน่วยงานงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจัดการสอบ TOPCIT (Test of Prac..
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรบันทึกเทปถวายพระพรพระพันปีหลวง ณ สถานี..
26-07-2019 อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรบันทึกเทปถวายพระพรพระพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์ NBT
การประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนใน EEC
24-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงาน สัมมนา “Assessor Day ผู้ตรวจประเ..
19-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงาน สัมมนา “Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื..
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลแก..
23-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจ..
22-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 644 คน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ Kangan Institute ..
22-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ Kangan Institute ออสเตรเลีย จัดการอบรม International Skills Training เพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สอบและบุคลากร สคช. ให้สามารถพัฒนาการประเมินสมรรถนะให้เที่ยงตรง เชื่อมั่นได้..


SITEMAP