ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลแก..
23-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจ..
22-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 644 คน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ Kangan Institute ..
22-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ Kangan Institute ออสเตรเลีย จัดการอบรม International Skills Training เพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สอบและบุคลากร สคช. ให้สามารถพัฒนาการประเมินสมรรถนะให้เที่ยงตรง เชื่อมั่นได้..
สคช.จับมือ จุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นการดำเนินงานข..
18-07-2019 อ่านต่อ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการและติดตามผู้ผ่านการประเมินสรรถนะของ สคช.
"PR ยุคใหม่ ก้าวไกลในยุค 4.0 สร้างสรรค์สื่อสารแบบมืออาชีพ"
10-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการการนำเสนอผลการศึกษา และแนวโน้มมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา..
"สคบ. มั่นใจในมาตรฐานอาชีพ...พร้อมเป็นองค์กรรับรอง ธุรกิจขาย..
08-07-2019 อ่านต่อ
รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนัก บค. 2 เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
ผู้บริหารระดับสูง สคช.ลงพื้นที่ภาคใต้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานข..
08-07-2019 อ่านต่อ
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารสถาบัน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรรับรองฯ ในพื้นที่ภาคใต้
“สคช. ลงพื้นที่ปลายด้ามขวาน สร้างมืออาชีพอาหารฮาลาล”
07-07-2019 อ่านต่อ
“สคช. ลงพื้นที่ปลายด้ามขวาน สร้างมืออาชีพอาหารฮาลาล”


SITEMAP