ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันผ้าทอมือหร..
22-06-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายอภิวัฒน์ อัคนิทัต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนในการเปิดตัวรับรององค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื..
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายอภิวัฒน์ อัคนิทัต..
22-06-2015 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายอภิวัฒน์ อัคนิทัต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีม..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ..
22-06-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและก..
Workshop on Developing Competency Standards and Building Com..
15-06-2015 อ่านต่อ
Professional Qualification, Occupational Standard and Competency Based Curriculum Development Professional Career
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนจัดงานสัมมนาร่วมกับสถาบันรับ..
05-06-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตาฐานไอเอสโอ จัดสัมมนาหัวข้อ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ก้าวสู่ระบบการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณว..
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพแล..
04-06-2015 อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการ และ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานเสวนาร่วมกับมหาวิทย..
09-05-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดเสวนา ในหัวข้อ“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ มีส่วนช่วยในความก้าวหน้าทางสายอาชีพอนาคต”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสม..
01-05-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดงานเปิดตัวองค์กรในฐานะที่เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ภายใต้โค..


SITEMAP