ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าท..
29-07-2020 อ่านต่อ
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท..
สคช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ..
24-07-2020 อ่านต่อ
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคข.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2..
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ..
24-07-2020 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระ..
สคช. ประกาศต่อต้านการทุจริต ยุค New Normal ต้องไม่ซ้ำเติมประ..
26-06-2020 อ่านต่อ
สคช. ประกาศต่อต้านการทุจริต ยุค New Normal ต้องไม่ซ้ำเติมประเทศชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้แนวคิด “มืออาชีพ รวมพลั..
สคช. มีแล้วแบ่งปัน
26-06-2020 อ่านต่อ
สคช. มีแล้วแบ่งปัน ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคช. ร่วมจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จัดทำอาหารกล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่มมืออาชีพ และข้าวสารจำนว..
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
05-03-2020 อ่านต่อ
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื..
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอา..
27-02-2020 อ่านต่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Mr. Stuart Connor Qualifications & Assessment Director-Asia จากบริษัท Pearson และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร Presiden..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 อ่านต่อ
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่..
22-12-2015 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายรณรงค์ ช้างแก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมสื่อมวลชน เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
งานเปิดตัวองค์กรฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโล..
20-12-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดงานเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการจัดการงา..
19-12-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเรื่อง “สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ”
งานแถลงข่าว การจัดทำมาตรฐานอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการอ..
17-12-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การจัดทำมาตรฐานอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ที่เสร็จสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นาน..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือแนวทางก..
16-12-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ไปรษณีย์ไทย ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุส..
16-12-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน สาขาอาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคล..
14-12-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน สาขาอาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความคิดเ..
03-12-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง"แนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา"โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่..


SITEMAP