ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
05-03-2020 อ่านต่อ
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื..
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอา..
27-02-2020 อ่านต่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Mr. Stuart Connor Qualifications & Assessment Director-Asia จากบริษัท Pearson และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร Presiden..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 อ่านต่อ
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐ..
06-10-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือทางว..
06-10-2014 อ่านต่อ
คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และ คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
การตรวจประเมินสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ขอบข่ายที่ขอรับการ..
29-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะผู้ตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางสาวโสภาพรรณ จงสุขวรากุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญนายสำนวน หิรัญวงษ์
การตรวจประเมิน บริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จำกัด สาขา..
28-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่28สิงหาคม2557 นางสาวจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางสาวโสภาพรรณ จงสุขวรากุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญนายสำนวน หิรัญวงษ์ (กรรมการและเหรัญญิกสมาคม TFIT)
การตรวจประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกร..
22-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่22สิงหาคม2557 ทีมผู้ตรวจประเมินโดย นางสาว วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรอง ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ


SITEMAP