ข่าวสารและกิจกรรม

นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 อ่านต่อ
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
สคช.สร้างการรับรู้ มุ่งสู่การประเมินฯ
23-01-2017 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมออกบูท ประชาสัมพันธ์ในงาน“Excellent Model School” ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ Open Hou..
20-01-2017 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ Open House และ Roadshow ตามโครงการ Excellent Model School
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การ..
20-01-2017 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การ..
20-01-2017 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อ..
18-01-2017 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โ..


SITEMAP