ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
05-03-2020 อ่านต่อ
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื..
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอา..
27-02-2020 อ่านต่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Mr. Stuart Connor Qualifications & Assessment Director-Asia จากบริษัท Pearson และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร Presiden..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 อ่านต่อ
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานเสวนาร่วมกับมหาวิทย..
09-05-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดเสวนา ในหัวข้อ“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ มีส่วนช่วยในความก้าวหน้าทางสายอาชีพอนาคต”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสม..
01-05-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดงานเปิดตัวองค์กรในฐานะที่เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ภายใต้โค..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จัดพิธีสืบสานงานประเพณีสง..
10-04-2015 อ่านต่อ
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรตามประเพณี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน จัดโครงการส่งเสริมการใช้บ..
09-04-2015 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ และเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถา..
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ “รอบรู้..
07-04-2015 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ “รอบรู้กับมสธ.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ STOU CHANNEL โดยมี รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ร่วมสัมภาษณ์ในคร..


SITEMAP