ข่าวสารและกิจกรรม

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 อ่านต่อ
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตก..
26-09-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้อำนวยการสำนักบริ..
ตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะเยี่ยมชม Certification Body..
12-06-2014 อ่านต่อ
ตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม Certification body สปา ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองเป็นส่วนหนึ่งในการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพสาขาสปา เม..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคว..
26-09-2014 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ
ผลสำเร็จจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Harmonization of SP..
10-06-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Indonesia Professional Certification Authority (BNSP), Indonesia
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..
26-09-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันทื่ 10 มิ.ย. 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Mr.Kweon Ki Won (Vice President for Competency Assessment)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความคิดเ..
26-09-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบสาขาอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนจากสมาคมและสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตก..
26-09-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้อำนวยการสำนักบริ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส..
26-09-2014 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ อัคนิทัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ รักษาการรองผู้อำนวยการ


SITEMAP