ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ Open Hou..
20-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ Open House และ Roadshow ตามโครงการ Excellent Model School
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่งมอบความสุขเทศกาลปีใหม..
16-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่งมอบกระเช้าของขวัญจากร้านดอยคำ โครงการหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อส่งความสุข และแสดงความขอบคุณในความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สู่ส..
ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายชั่ง SCG พร้อมคณะ มอบกระเช้าอวยพรป..
16-01-2560 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐จากนายณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายชั่ง SCG ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมคณะ ณ สถาบันคุณวุฒิวิ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินหน้ารับรองคุณวุฒิวิช..
16-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินหน้าสร้างสรรค์องค์กร..
13-01-2560 more information
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “สคช. องค์กรแห่งจริยธรรมและความโปร่งใส ปีที่ 2” ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส ตึกบี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ตามรอยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..
11-01-2560 more information
ตามรอยพ่อกับ 9 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัททริส คอร์ปอเรชัน จำกัด มอบกระ..
11-01-2560 more information
วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายสรรเสริญ สงวนศักด์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสายงานที่ปรึกษา บริษัททริส คอร์ปอเรชัน จำกัด พร้อมคณะณ สถาบันคุณว..
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560
10-01-2560 more information
วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายปฏิเวธ พึ่งอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมคณะ ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคาร..