ข่าวกิจกรรมทั่วไป

นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 อ่านต่อ
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
เพราะผู้สูงวัย เป็นคนที่เราต้องดูแลอย่างมืออาชีพ
28-01-2020 อ่านต่อ
เพราะผู้สูงวัย เป็นคนที่เราต้องดูแลอย่างมืออาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมบรรยายพิเศษ “มืออาชีพตัวจริง ต้องมี มอช.” พร้อมเปิดวงเสวนา “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ มืออาชีพตัวจริง ต้องมีดี..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงควายยินดีนายกสมา..
23-01-2020 อ่านต่อ
สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ในโอกาสงานเปิดตัวสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ณ ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “Professional ..
23-01-2020 อ่านต่อ
เทคโนโลยี กับคนต้องอยู่ด้วยกันได้ “กอบศักดิ์” ชี้ ประเทศจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนในอาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ ทำให้ได้มากกว่าหน้าที่ที่มี เพราะอนาคตแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท แต่ก็ยังต้องพึ่งพาคนที่มีคุณภาพศักยภาพ เป็นเ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการจัดท..
21-01-2020 อ่านต่อ
ดินเครื่องเต็มสูบ กับ 7 อาชีพด้านไฟฟ้า เตรียมเปิดประเมิน 7 อาชีพด้านไฟฟ้า หลังคลอดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐาน..
20-01-2020 อ่านต่อ
เตรียมทหารตบเท้า ก้าวเข้าสู่มืออาชีพ DL นักเรียนเตรียมทหาร 587 นาย ตบเท้ารับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณว..


SITEMAP