ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ Open Hou..
20-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ Open House และ Roadshow ตามโครงการ Excellent Model School
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การ..
20-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การ..
20-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อ..
18-01-2560 more information
เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การ..
18-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา ณ สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การ..
18-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ บริษัท เรียลตี้วัน เอสเตท ประเทศไทย จำกัด
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การ..
17-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ณ บริษัท ไอเอส อินดัสทรีย์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่งมอบความสุขเทศกาลปีใหม..
16-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่งมอบกระเช้าของขวัญจากร้านดอยคำ โครงการหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อส่งความสุข และแสดงความขอบคุณในความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สู่ส..