News and Activities

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้..
12-09-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ (อ.กรอ.อศ. กลุ่มหอการค้าภาคกลาง)จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ โดย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี แล..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดบ้าน เชิญสื่อมวลชนรับฟังบทบาทภารกิจ..
11-09-2019 more information
(วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานประชุม พร้อมสื่อมวลชนจากหลายแขนง เพื่อร่วมรับทราบบทบาทภารกิจการดำเน..
" สคช. ร่วมงาน SMART 4 FOOD TRUCK เติมเต็มความเป็นมืออาชีพ ..
04-09-2019 more information
" สคช. ร่วมงาน SMART 4 FOOD TRUCK เติมเต็มความเป็นมืออาชีพ ... ปั้นยอดขาย ขยายตลาด" นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงาน "SMART 4 FOO..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อส..
02-09-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน พิธีลงนามความร่วมมือฯ พร้อมมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ผ่านการประเมิน ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเค..
28-08-2019 more information
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวต้อนร..
งานสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2019
29-08-2019 more information
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๓ ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน Digital HR Forum 2019
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการป..
29-08-2019 more information
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บุกภาคเหนือสุดแดนสยาม ประเมินสมรรถนะ Street Food ณ กาดวรุณ
TILOG-Logistics พลิกโฉมสู่โลจิสติกส์อนาคต "Transforming to L..
29-08-2019 more information
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน TILOG-Logistics พลิกโฉมสู่โลจิสติกส์อนาคต "Transforming to Logistics of the future ASEAN Logistic Solution"


SITEMAP