News and Activities

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
05-03-2020 more information
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื..
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอา..
27-02-2020 more information
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Mr. Stuart Connor Qualifications & Assessment Director-Asia จากบริษัท Pearson และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร Presiden..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 more information
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอีเลิร์นนิง..
17-03-2020 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเต็มระบบ ด้วยแผนเพิ่มช่องทางในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพใหม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระ..
คนข้าวพร้อมประกาศตัว แปรรูปข้าวอย่างมืออาชีพ กับ สคช.
16-03-2020 more information
คนข้าวพร้อมประกาศตัว แปรรูปข้าวอย่างมืออาชีพ กับ สคช. นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมสัมมนาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาขีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขา..
"Taxi Asia Cab....พร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ กว่า 1,000 คัน"
13-03-2020 more information
"Taxi Asia Cab....พร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ กว่า 1,000 คัน"
วิทยาลัยชุมชน เปิดประตูยกระดับมาตรฐานชุมชนสู่มืออาชีพ
13-03-2020 more information
วิทยาลัยชุมชน เปิดประตูยกระดับมาตรฐานชุมชนสู่มืออาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเปิดตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กับผู้นำวิทยาลัยชุมชน 20 ทั่วประเทศ นำโดยนายคมสัน คูสินทรัพย์ ..
"สคช.หารือ....ร่วมมือพันธมิตร ม.ราชภัฏ มูลนิธิสัมมาชีพ พัฒนา..
05-03-2020 more information
"สคช.หารือ....ร่วมมือพันธมิตร ม.ราชภัฏ มูลนิธิสัมมาชีพ พัฒนาหลักสูตร NON Degree ตอบสนองโครงการ Area Base Academy"


SITEMAP