ข่าวสารและกิจกรรม

Education Cooperation Arrangement ระหว่าง TPQIและNZQA เพื่อพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบประกันคุณภาพการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

 17-06-2557
 499    

     เมื่อวันที่ 17 มิ.ย 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  และ Dr.Karen Poutasi (NZQA Chief Executive) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา( Education Cooperation Arrangement)ระหว่าง TPQIและNZQA เพื่อพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบประกันคุณภาพการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ


SITEMAP