ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบทดสอบกับ HRD Korea เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญหรือจัดการสัมมนาเกี่ยวกับระบบประเมินสมรรถนะ

 26-09-2557
 563    

เมื่อวันทื่ 10 มิ.ย. 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   และ Mr.Kweon Ki Won (Vice President for Competency Assessment) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบทดสอบกับ HRD Korea นอกจากนั้นมีการเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบที่ Busan และประชุมกับ Global Institute For Transferring Skills (GIFTS) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความร่วมมือของ HRDKorea เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญหรือจัดการสัมมนาเกี่ยวกับ ระบบประเมินสมรรถนะ


SITEMAP