ข่าวสารและกิจกรรม

ตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะเยี่ยมชม Certification Body สปา ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 12-06-2557
 618    

     ตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม Certification body สปา ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์  องค์กรที่มีหน้าที่รับรองเป็นส่วนหนึ่งในการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพสาขา สปา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557


SITEMAP