ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ Victoria University of Wellington

 08-08-2557
 735    

   นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทำพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ Professor Roberto Rabel, Pro Vice-Chancellor, International จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อร่วมกันในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา วิชาชีพต่างๆ และระบบการประเมินสมรรถนะของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


SITEMAP