ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 26-09-2557
 554    

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี  โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ รักษาการรองผู้อำนวยการและนางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา A509 ชั้น 5 ตึก A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


SITEMAP