ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ร่วมกับ IITP จัดสอบ TOPCIT ที่ประเทศไทย

 26-07-2562
 365    

สคช. ร่วมกับ IITP จัดสอบ TOPCIT ที่ประเทศไทย

                สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ IITP (Institute for Information & Communication Technology) หน่วยงานงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อจัดการสอบ TOPCIT (Test of Practices Competency in IT) ที่ถือได้ว่าเป็นการวัดความสามารถทางด้าน IT รอบด้านไม่ว่าจะเป็น Software, Database, Network & Securities, Technical communication, IT Business และ Project Management ซึ่งการสอบนี้นอกจากจะได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับ จากทั้งภาครัฐ และ บริษัทชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้แล้ว ผลสอบก็ยังช่วยให้ผู้เข้าสอบรู้จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำไปพัฒนาทักษของตนเองอีกด้วย
                  การสอบ TOPCIT ประเทศไทย ครั้งที่ 8 มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ให้ความสนใจเป็นสถานที่จัดสอบ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนอกจากจะสามารถนำคะแนนไปใช้ในการสมัครงาน หรือ ขอทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศเกาหลีใต้แล้ว ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบครั้งนี้ ยังได้ไปทัศนศึกษา ดูงาน บริษัทชั้นนำ ด้านเทคโนโลยี ที่ประเทศเกาหลีใต้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 


SITEMAP