ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บุกภาคเหนือสุดแดนสยาม ประเมินสมรรถนะ Street Food

 29-08-2562
 458    

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บุกภาคเหนือสุดแดนสยาม ประเมินสมรรถนะ Street Food ณ กาดวรุณ โดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้ารับการประเมินสมรรถน โดยมีกลุ่มจาก The Show Food Truck Chiang Mai ซึ่งนำทัพโดยคุณวิษณุ ชมพูและพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ณ กาดรินคำ รวมทั้งสิ้นกว่า50 ร้านค้า  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี (Street food) กว่า1,000 ราย ทั่วประเทศ


SITEMAP