ข่าวสารและกิจกรรม

ประธานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (นายนคร ศิลปอาชา)ได้ร่วมงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Award : DIA by DGA)

 15-11-2562
 308    

ประธานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (นายนคร ศิลปอาชา)ได้ร่วมงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Award : DIA by DGA)ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ โดยได้ให้แนวคิดในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐ  การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และธุรกิจใหม่ๆที่ยังมีช่องวางในการนำข้อมูลมาใช้


SITEMAP