ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.กับการสร้างตัวอย่างองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยกิจกรรม เติมฝันปันรัก (น้อง)"

 24-05-2562
 420    

 สคช.เติมฝันปันรัก (น้อง) นำโดยผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมส่งต่อการให้ โดยมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ จำนวน 20,000 บาท ซึ่งคุณจิตราภา หิมะทองคำ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับและนำชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่ได้ดูแลเด็กๆที่ขาดโอกาสในชุมชน ในด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาจิตใจ  ทั้งนี้กิจกรรมของ สคช.ดังกล่าวถือเป็นการสะท้อน กาสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับสังคม ของ สคช.ภายใต้กิจกรรม KM on Tour

วิดีโอ


SITEMAP