ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. จับมือ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อีเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลฯ

 04-02-2563
 207    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  ร่วมขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อีเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง Sliver โรงแรมเมเปิล บางนา
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเปิดกล่าวโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ พร้อมกล่าวความเป็นมา และความสำคัญของระบบ E-Training
โดยมีนางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับพร้อมกันนี้ นายจักรพันธ์ ดาปาน กรรมการบริหารและฝ่ายผลิตสื่อสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ  กล่าวรายงานชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ พร้อมรายงานผลการวิเคราะห์คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ในการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมี 6 สาขาวิชาชีพที่ดำเนินการประกอบด้วย

-สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
-สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
-สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
-สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง (ด้านระบบเสียง)
-สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร (สาขาการให้บริการอาหาร)
-สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเต็มระบบ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามมาตรฐานอาชีพ ให้กับกำลังคนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยสื่อที่มีคุณภาพ

E-Training ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยยกระดับความสามารถของบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างไรก็ตามหากมีการนำระบบ E-Training เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบคาดว่า จะมีผู้เข้ามาสืบค้นและเรียนรู้ในระบบก่อนเข้ารับการประเมินจริงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางออนไลน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เข้าถึงโลกดิจิทัลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา

#TPQI #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #eLAT #พัฒนาสื่อการเรียนรู้ #ดิจิทัลไทยแลนด์ 
#eTraining  #ที่นี่มืออาชีพ


SITEMAP