ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

 14-08-2562
 221    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่13 สิงหาคม2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สคช. เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ เดินหน้าเชิงรุก เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่หลักสูตรมาตรฐานมืออาชีพ สร้างบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการของตลาด EEC ตามยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 หลังคลอด พรฎ สคช.ฉบับปรับปรุง เปิดช่องให้ส่งเสริม สนับสนุนการอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จ.ระยอง


SITEMAP