ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3

 14-06-2562
 420    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 โดย ผอ นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทำโครงการ และ นำเสนอ ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรง อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงบิด อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ทั้งนี้มีบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ อดีต ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) บรรยายพิเศษหัวข้อ Decision rule แนวคิดและหลักการตัดสินผลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ห้องซากุระ


SITEMAP