ข่าวสารและกิจกรรม

" ประเมินเพื่อความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม Street Food ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ รายการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต"

 01-08-2562
 484    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมเชฟเสาวกิจ ปรีเปรม สมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์ประเมินฯ มาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ภายในงาน "ตลาดกล้าเริ่ม" โดยวันนี้ได้ทำการประเมินฯ ไปแล้วกว่า 100 ราย  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนากำลังคนระหว่าง สคช กับ ธนาคารออมสินโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารธนาคารออมสิน ุคุณปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เป็นประธานจัดงาน พร้อม คุณชญานิษฐ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดและและพัฒนาลูกค้ารายย่อย "GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต ... สคช. สร้างมิติใหม่ มืออาชีพ"


SITEMAP