ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 87 ปี

 28-06-2562
 366    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 87 ปี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี การนี้ นายนพดล ปิยะตระภูมิ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมงาน  ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


SITEMAP