ข่าวสารและกิจกรรม

"PR ยุคใหม่ ก้าวไกลในยุค 4.0 สร้างสรรค์สื่อสารแบบมืออาชีพ"

 10-07-2562
 508    

 

"PR ยุคใหม่ ก้าวไกลในยุค 4.0 สร้างสรรค์สื่อสารแบบมืออาชีพ"

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการการนำเสนอผลการศึกษา และแนวโน้มมาตรฐานอาชีพ  และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการการนำเสนอผลการศึกษา และแนวโน้มมาตรฐานอาชีพ  และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการประชาสัมพันธ์   พร้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยสู่สากล"  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพเข้าร่วมงาน อาทิ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย คุณชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ดร.คงชิต ชินสิญจน์ อุปนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาและแนวโน้มอาชีพประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ พร้อมทั้งมีเสาวนา เรื่อง "ประชาสัมพันธ์ไทยในยุค ดิจิทัล 4.0" โดย

-คุณจตุพล สิทธิชัย "CEO บ.เดอะพิกเซล วัน โปรดักชั่น จำกัด"

-คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ "ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน DTAC

-ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ "กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา"

-อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา "มหาวิทยาลัยมหิดล"


SITEMAP