ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 88 ปี

 26-06-2563
 79    

สคช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 88 ปี 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 88 มีพระพรหมกวี เจ้าอาวาสกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในโอกาสนี้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ได้เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สคช. หรือ TPQI เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 88 ปี ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 แต่ในส่วนงานของนายกรัฐมนตรีกำเนิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2475 ตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย จึงมีการกำหนดให้วันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย


SITEMAP