ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ

 26-07-2562
 401    

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ โดย ท่านนคร ศิลปอาชา กล่าวต้อนรับ และท่านผอ.พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและผศ.ศิริดา บุรฉัตร ผู้อำนวยการสถาบันทดลองทางการศึกษาแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


SITEMAP