ข่าวสารและกิจกรรม

“สคช. ลงพื้นที่ปลายด้ามขวาน สร้างมืออาชีพอาหารฮาลาล”

 07-07-2562
 368    

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2  โดยคุณทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพเข้าร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการพัฒนาเชฟฮาลาลเพื่อการส่งออก  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อ.เมือง จ.ปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (องค์การรับรองฯ) และ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มคนในอาชีพเชฟจากสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เช่น โรงแรมเจบี หาดใหญ่ เชฟจากจังหวัดกระบี่  ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝ่ายฝึกอบรม) จ.นราธิวาส  และนักศึกษาจบใหม่ รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 65 คน

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล จะเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินสมรรถนะในอาชีพดังกล่าวคุณวุฒิชั้น 1 และชั้น 2  ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562


SITEMAP