ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ

 23-07-2562
 393    

 

โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้บรรยายภาพรวมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่จะยกระดับบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,852 แห่ง กว่า 160,000 คน สู่การประเมินสมรรถนะ DL ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


SITEMAP