ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

 22-07-2562
 335    

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์  จำนวน 644 คน  แบ่งเป็น อาชีพพนักงานขาย ชั้น 3 จำนวน 614 คน อาชีพบริหารร้านค้า ชั้น 3 จำนวน 30 คน  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยนางสาว วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ได้บรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรู้สึกภาคภูมิใจและนำใบประกาศนียบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 

 

 

 

 


SITEMAP