ข่าวสารและกิจกรรม

ท่านนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพร้่อมที่ปรึกษาสถาบันและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 04-07-2562
 400    

วันที่3 กรกฎาคม  2562 ท่านนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบัน  ม.ล. ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน ท่านสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ อนุกรรมการบริหารงานบุคคล ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี 

พร้อมนี้ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำคณะผู้บริหารสถาบันเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การแข่งขันฝีมือแรงงาน 25 สาขา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนามาตรฐานอาชีพและการฝึกอบรมวิชาชีพกับเครือข่ายภาครัฐและเอกช


SITEMAP