ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ TOPCIT Global Workshop 2017 ณ เมือง Deajeon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 30-11-2560
 633    

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ TOPCIT Global Workshop  2017

ณ เมือง Deajeon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สคช. นายนิธิวัชร์  ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ TOPCIT Global Workshop  2017 ณ เมือง Deajeon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย Institute for Information & Communications Technology Promotion (IITP) พร้อมกันนี้ได้ร่วมบรรยาย เกี่ยวกับภาพรวม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. สมรรถนะด้านดิจิทัล และความร่วมมือ ของ TPQI และ IITP (TOPCIT) ในอนาคต  และให้สัมภาษณ์สื่อของประเทศเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ TOPCIT Global Workshop  2017

ทั้งนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลและภาคการศึกษาจากประเทศ มองโกเลีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมด้วย ประเทศต่างๆ ได้นำเสนอ เรื่อง “ TOPCIT Implementation and strategy for ICT HR Development” 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายนิธิวัชร์  ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ  พร้อมด้วย นางสาวจิติมนต์ สกลภาพ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Hanium Expo 2017 : Software Education Festival 2017 โดย Mr. You Young-min รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ประถม – มหาวิทยาลัย ที่นำเสนอ นวัตกรรมที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเอง 


SITEMAP