News and Activities

"สคช. ลงประเมินฯทุกพื้นที่ ถึงสุดปลายด้ามขวานทองชายแดนใต้ การันตีมืออาชีพตัวจริง!"

 05-03-2563
 88    

 

     คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ หัวหน้ากลุ่มงาน 2 คุณรัตตนพล โตทิพย์ นักพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักบค.2 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ อ.จิราภรณ์ กล่ำสี ประเมินฯโดยสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า (Mobile Unit: โรงเรียนออกแบบทรงผมยีโมเดิร์น จ.ยะลา) โดย Mobile Unit เป็นการสร้างโอกาสการได้รับรองความเป็นมืออาชีพ โรงเรียนนี้เป็นแกนนำกลุมช่าง ที่สำคัญเป็นร้านที่ผู้ว่าฯ ยะลา ต้องปักหมุดมาตัด

 

     การลงพื้นที่ประเมินฯ ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างผมฝีมือดีจำนวน 27 คน จากทุกจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส) มีโอกาสการันตีฝีมือ และได้รับสิทธิ์ subsidise จากการเป็นพลเมืองไทย ใต้ร่มธงไทย โดย สคช.ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับได้ผ่านการประเมินจาก Examiner สุดยอดมืออาชีพ ได้แก่ อ.ดุสิตา ศุภผลา, อ.อาดัม สะเล็ม ทำให้สร้างความเชื่อมั่น สร้างโอกาสได้รับการันตีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานในวิชาชีพ ใต้ร่มธงไทย เพื่อปวงชนคนไทยมืออาชีพทุกคน

 

     ครั้งนี้มีช่างผมเดินทางไกลมาจาก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส คุณมูฮำหมัดอามีน มะเซ็ง ช่างร้าน Ariff Salon จากสุไกงโกลกทราบข่าวการประเมินฯ จาก Social Media จึงเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องการใบประกาศฯ ไปติดที่ร้าน สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยเฉพาะชาวมาเลย์เซีย และจุดสำคัญคือต้องการเป็นผู้ประกอบการเอง ต้องการทุนไปต่อยอดเปิดร้านที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สคช. และสถาบันการเงิน (เช่น SME D Bank, ธนาคารออมสิน, และ บสย.) จะสามารถสานฝันสร้างอาชีพให้เป็นจริงได้

 

"ช่างผมปลายด้ามขวานทอง พร้อมมุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ!!!!"

 


SITEMAP