News and Activities

คนข้าวพร้อมประกาศตัว แปรรูปข้าวอย่างมืออาชีพ กับ สคช.

 16-03-2563
 100    

คนข้าวพร้อมประกาศตัว แปรรูปข้าวอย่างมืออาชีพ กับ สคช.

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมสัมมนาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาขีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปข้าวมารวมตัวกันใช้เวลาราว 1 ปี ร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปข้าว ไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี อาชีพซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี อาชีพนักจัดการกระบวนการผลิตข้าว อาชีพนักบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงสีข้าว และอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว รวม 5 อาชีพ

นางสาววรชนาธิป ย้ำว่าการแปรรูปข้าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่เบื้องต้นได้หารือร่วมกันว่าอาจมีการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะอาชีพบุคคล จากการพูดคุยทางผู้แทน อ.ต.ก. ได้พูดถึงความสำคัญเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรด้วย ดังนั้นในฐานะที่ไทยเป็นประเทศปลูกข้าว มีปริมาณข้าวที่เหลือจากการส่งออก บริโภคเองภายในประเทศกว่า 5 ล้านตัน การแปรรูปจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ผลิตได้เป็นจำนวนมาก และมาตรฐานอาชีพการแปรรูปข้าวจะเป็นเครื่องการันตีบุคคล และผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานสากล ที่สำคัญ สคช. กำลังจะเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” ก็จะเป็นอีกเครื่องมือช่วยให้ผู้แปรรูปข้าวเป็นที่ต้องการตัว และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวได้มากขึ้นด้วย

ด้านดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมค้าข้าวไทย ยอมรับว่าอาชีพการทำโรงสีเป็นอาชีพที่มีมานาน และที่ผ่านมาอาศัยความชำนาญส่วนบุคคล แต่การจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้จะช่วยให้กลุ่มคนในอาชีพสามารถดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่สำคัญมาตรฐานอาชีพจะช่วยให้ทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย แต่กลับช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ยิ่งคนในอาชีพเข้ารับการประเมินก็จะยิ่งได้ความรู้ที่ถูกต้อง ผู้ประกอบการก็จะได้ประโยชน์จากการลงทุนด้านความรู้ให้กับคนทำงานด้วย

ตอกย้ำกับความเห็นของนางจันทิรา ยิมเรวัตวิวัฒน์รัตน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ย้ำว่าตลาดต่างประเทศให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานเป็นอย่างมาก ยิ่งเราสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานได้รับการการันตีจากภาครัฐ ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มโอกาสด้านการลงทุนได้มากขึ้น แม้ว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยเครื่องจักรในการทำงาน แต่ก็ต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตผลมากในแบบที่เรียกว่า แปรรูปอย่างมืออาชีพ ทำน้อย แต่ได้มาก

#มืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #ข้าว #โรงสี


SITEMAP