News and Activities

"กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดชลบุรี ปรบมือขานรับ การประเมินฯ Street Food ชูมาตรฐาน เสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น"

 16-06-2562
 510    

 

นางสาว วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 และสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ร่วมสังเกตการณ์การประเมินฯ  อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ชั้น 1,2 โดยร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร พร้อมเชฟเสาวกิจ ปรีเปรม  เชฟธิติ เหมภัทรกนก ลงพื้นที่ประเมินกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดประมงท่าเรือพลี และตลาดโต้รุ่งท่าเรือพลี เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

 

บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ต่างเตรียมพร้อมการประเมินฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานร้าน ให้มีสุขอนามัย ใส่ใจในทุกวัตถุดิบที่จัดเตรียม   พร้อมบริการที่ดี เพื่อยกมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น 

โดยการประเมินฯ กว่า 60 ร้านค้า ถือว่าเป็นการนำร่องการประเมินฯ ครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

"ยกระดับ Street Food ทุกท้องถิ่น ทั่วไทย มั่นใจใน "มอช" โดย "สคช"


SITEMAP