ปฏิทินกิจกรรม

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั้มโลหะ ชั้น 2,3

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1 วิทยาลัยดุสิตธานี

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิิจิตอลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิิจิตอลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรรับรองฯเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) ณ​ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรรับรองฯเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) ณ​ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) อาชีพช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ (Assessor) ณ​ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ (Assessor) ณ​ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Assessor) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Assessor) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิิจิตอลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิิจิตอลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 / นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น3

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการศึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการศึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)